Umenie Štiavnice - Gashpar
 
Umenie Štiavnice - dokumentárny film


Filmový kurz pod vedením renomovaných slovenských dokumentaristov na čele s Marekom Šulíkom využíval naše služby v oblasti online aj offline komunikácie. My sme si na oplátku skúsili prejsť celým jedným semestrom a vytvoriť krátky dokument o umelcoch žijúcich v Banskej Štiavnici.

#Documentary