Film o Pivovare - Gashpar
 
Príbeh Pivovaru ERB - korporátne video


Zadanie bolo jednoznačné: vytvoriť krátke filmové dielo opisujúce podstatu Pivovaru ERB. Film je určený primárne pre nových odberateľov pivovaru a ich personál, ktorý ERB ponúka svojim hosťom. Pretože poznať príbeh produktu, ktorý človek predáva hosťovi, výrazne zvyšuje šancu predaja.

#corporate video