Hotel Manor - Gashpar
 
Hotel Manor: Jediný svojho druhu na Slovensku. Našou úlohou bolo v jedinom logu vyjadriť prvky secesie aj cirkulárnej ekonomiky.
 
Hotel Manor


V logu (základnom komunikačnom prostriedku) Hotela Manor bolo dôležité vystihnúť nielen prvky Art deco a secesie, ktoré zdobia jeho priestory, ale aj skutočnosť, že hotel je súčasťou komplexného projektu zameraného na pestovanie a spracúvanie poľnohospodárskych plodín s dôsledným dodržiavaním zásad ekologického prístupu a cirkulárnej ekonomiky. Dizajn manuál, ktorý sme vytvorili, detailne definuje štandardy logotypu, písma, farieb, tlačovín a ďalších prvkov korporátneho dizajnu. Grafický dizajn v Gashpare je výstižným prekladom komunikácie s cieľovou skupinou do vizuálneho jazyka, pretože len grafik, ktorý vie spotrebiteľa pochopiť a vizuálne ho osloviť, dokáže u zákazníka vytvoriť presné emočné nastavenie na stretnutie s vaším produktom.

Webové stránky, ktoré sme pre hotel Manor vytvorili, boli precízne prepracované do najmenších detailov, vrátane tvorby ikon pre jednotlivé sekcie webu v duchu Art-deco.

#Branding #Website #Marketing strategy #Custom Art Deco icons